Rent drikkevann

Drikkevann er helt nødvendig på turen. Men av og til kan det være vanskelig å finne vann med god nok kvalitet. Vi gir deg tre ting du skal se etter for å få rent vann.

Kort oppsummert

Det viktigste kriteriet er at vannet er rennende. Hvis du henter vann fra store eller klare vann, kan dette fravikes. Det neste er at det ikke bør være noe som forurenser vannet lenger oppe i vannsystemet. Til sist bør vannet være klart, uten misfarging, grums og andre urenheter.
  1. At vannet er rennende.
  2. Hvor i vannsystemet vanne hentes.
  3. Renhet og klart vann.

Rennende

Det første kriteriet er at vannet er rennende. Dette finner man i bekker og elver. Rennende vann er ofte av god kvalitet fordi man unngår oppsamling av rusk og insekter som finnes i stillestående vann. I høyfjellet kan det også være godt drikkevann i små klare vann. Store vann kan også ha god drikkevannskvalitet på grunn av at størrelsen tynner ut eventuelle urenheter. 


Vannsystemet

Det andre du skal tenke på er hvor i vannsystemet du henter drikkevannet. Selv om det er rennende vann, kan det ligge en bondegård eller annet lenger oppe i bekken eller elva som forurenser vannet. En tommelfingerregel er at vannet er renere jo høyere opp i vannsystemet du kommer.


Renhet

Klarere vann betyr bedre kvalitet. Stillestående vann fra myr er ofte mer gulaktig. I tillegg til farge, bør vannet kontrolleres for smådyr, partikler og annet grums. Du bør derfor ha en gjennomsiktig flaske for å kontrollere vannet, spesielt vann i lavlandet.

Er du i tvil om kvaliteten på vannet kan koking være et siste alternativ. Dette er imidlertid sjeldent nødvendig i Norge i likhet med bruk av vannrensefilter.

Mer om mat og drikke eller annen kunnskap.