Du kan IKKE benytte vårt materiale uten samtykke

Vi bruker kun egne bilder og egen tekst på våre nettsider. Eventuelle sitat har tydelig referanse. Hvis du ønsker å benytte noe av vårt innhold, må du kontakte oss og få godkjenning før du bruker materialet. Vi tar alle brudd på åndsverkloven svært alvorlig.

"Inngrep i andres åndsverk kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. åndsverkloven § 79. Grovt inngrep kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, jf. loven § 80. Også medvirkning til overtredelse straffes etter reglene i straffeloven § 15.

Sivilrettslig gir åndsverkloven hjemmel for å kreve erstatning eller vederlag, jf. loven § 81. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen". Advokatfirma MELØ.