Kartets tegn

03.01.2023

Tegn, sammen med farger, brukes for å beskrive terrenget på et kart.

De viktigste tegnene

  • Vei, traktrovei og sti
  • Kraftgate, master, demning og bom (sort)
  • Vann, elv, bekk og myr
  • Høydekurver som viser bratthet
  • Hytter og mindre bygg
  • Tregrense, vegetasjon og åpne områder.

De viktigste tegnene som brukes som ledelinjer og oppfang når du navigerer. I tillegg brukes høydekurver for å finne ut hvor det er mulig å ta seg frem.

Mer om kart og kompass eller annen kunnskap.