Høydekurver

08.03.2023

Et kart er en tegning av terrenget sett rett ovenfra. Høydekurver må derfor brukes for å beskrive høydeforskjeller i terrenget.

Høydekurver sett rett ovenfra.
Høydekurver sett rett ovenfra.
Hvordan høyden er i virkeligheten.
Hvordan høyden er i virkeligheten.
  • På de fleste kartene er høydekurvene tegnet som brune  eller sorte linjer
  • Tettere høydekurver betyr brattere terreng
  • Hver femte eller tiende høydekurve er ofte kraftigere for å gjøre det lettere å telle.
  • Ekvidistanse beskriver hvor mange høydemeter man stiger for hver høydekurve som passeres. (Det er ofte 20m på turkart og 5m på orienteringskart.)

Mer om kart og kompass eller annen kunnskap.