Oppfang og ledelinjer

28.04.2023

Et oppfang er en kjent lendedetalj som bekrefter hvor du er. En ledelinje leder deg på rett vei når du navigerer mellom oppfang.

oppfang og ledelinje sett på kart.
oppfang og ledelinje sett på kart.

Ledelinje

Oppfang og ledelinje ute i terrenget.
Oppfang og ledelinje ute i terrenget.

Oppfang

Ledelinjer brukes til å knytte sammen etapper og sikrer at du er på rett vei. En ledelinje går ikke alltid den raskeste veien, men det gir deg trygghet.

En ledelinje kan f. eks være:

  • Sti eller vei.
  • Bekk eller elv.
  • Vannkant.
  • Dal eller fjellrygg.
  • Kraftgate.

Et oppfang er en kjent lendedetalj som bekrefter hvor du er. Når du velger oppfang må det være en ting som er lett å finne både på kartet og ute i naturen,

Et oppfang kan f. eks være:

  • Når en vei krysser en bro.
  • Når stien går under en kraftgatte.
  • Ved enden av et vann.
  • Et bekkekryss.
  • Hus eller hytte.

Mer om kart og kompass eller annen kunnskap.