Orientering av kartet

02.04.2023

Et orientert kart betyr at det du ser ute i terrenget og det som er tegnet inn på kartet, peker i samme retning. Orientering av kartet gjør når du tar frem kartet. Det gjør det mye lettere å finne ut hvor man er og hvor man skal gå.

METODE 1: BRUK TERRENGET TIL Å ORIENTERE KARTET

  1. Finn et godt synlig objekt i terrenget (her en kraftgate).
  2. Finn det samme objektet på kartet.
  3. Vri kartet slik at objektet på kartet peker i samme retning med objektet ute i terrenget.

METODE 2: BRUK KOMPASSET TIL Å ORIENTERE KARTET

  1. Legg kart og kompasset vannrett.
  2. Vri kompasshuset slik at kompassnåla og nord-sør-linjene er parallelle.

Mer om kompasset kan du lese her: Kompasset - kort forklart.

Mer om kart og kompass eller annen kunnskap.