Målestokk og avstand

07.03.2023

Målestokken på kartet brukes til å beregne avstander på kartet i virkeligheten.

Målestokk

  • Målestokken 1:50 000 betyr at 1 cm på kartet er 50 000 cm i virkeligheten.
  • Siden 100 cmer det samme som 1 m, vil 50 000 cm være det samme som 500 m
  • Stryk de to siste nullene for å regne centimeter om til meter.

Avstand

  • Stien måles med linjalen på kompasset til 1,2 cm.
  • 1,2 cm x 500 (Målestokk 1:50 000, der vi stryker de to siste nullene).
  • Det betyr at stien er 600 meter i virkeligheten.

Mer om kart og kompass eller annen kunnskap.