Kartets farger

02.02.2023

Farger, sammen med tegn, brukes for å beskrive terrenget på et kart.

Hovedfarger på turkart:

  • Blått er alt det våte
  • Svart er harde og ofte menneskeskapte ting
  • Hvitt er fritt, høyfjell (vegetasjon på orienteringskart)
  • Grønt ikke skjønt, vegetasjon / tett vegetasjon
  • Gult er dyrket mark / innmark
  • Brunt er høydekurver
  • Rød er hovedveier og bolig- og næringsområder


Mer om kart og kompass eller annen kunnskap.