Kartkurs for fjellfolk - Grunnlaget

2 time | innendørs | Begynner

Kurset er laget for de som er motivert for lære bruk av kart og kompass og har planer om å bruke kunnskapen ute i naturen.

Det blir en grundig innføring i kart og kompass, demonstrasjon av teknikk og praktisk trening med oppgaver. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Etter kurset er du trygg på det teoretiske og klar for å øve deg med kart og kompass ute i naturen.

Hva lærer du?

  • Hva er nødvendig utstyr
  • Hva et kart er?
  • Hvordan målestokk påvirker terreng
  • Hvordan orientere kartet
  • Finne egen posisjon og rutetilvisning
  • Hva ulike farger og tegn betyr
  • Hvordan beregne avstand
  • Hvordan ta ut kompasskurs
  • Hva høydekurver og ekvidistanse betyr for turen
  • Litt om GPS
  • Tips til orientering

    Praktisk informasjon

    • Varighet 2 time.
    • Kompass må medbringes
    • Kart blir utlevert ved start.